Флаг на България Произведено в България, Ви дава възможност да представите и рекламирате Своята фирма, продуктите и услугите които произвеждате и предлагате.Подтикнати от идеята да подкрепим родните производители ние създадохме този систематизиран каталог. чрез него ще улесним връзката между Вас и Вашите потенциални клиенти.

продължава>

ЗАПОВЕД № РД-07-316 от 29.11.2007 г. за утвърждаване на Класификация на икономическите дейности, за краткост наричана "КИД-2008", а за международно използване - "NACE.BG-2008"Издадена от председателя на Националния статистически институт, обн., ДВ, бр. 107 от 18.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г.

продължава>

Българската Асоциация на Панаирните и Изложбени Организатори "БАПИО" е учредена през 2003 г. Сред основните цели на асоциацията са развитие на панаирната дейност в страната и въвеждане на европейските критерии при организиране на изложения.

продължава>

За 2009 г трябва да се изберат нови кодове за икономическата дейност на предприятието поради промяна на Класификатора на икономическите дейности. По-долу е приложена таблица, показваща съответствието между старите и новите кодове на икономическите дейности.

продължава>

Фирмен каталог по сектори

  • Каталога съдържа 2245 фирми
  • за днес: 0 фирма/и
  • за седмицата: 1 фирма/и
  • за месеца: 192 фирма/и

Организатори на изложения

Потребителско меню само за регистрирани потребители